Các trường được cấp chứng chỉ tiếng Anh A2, B1, B2, C1, C2 theo khung ngoại ngữ 6 bậc 2021

Trong thực tế, danh sách các trường được cấp chứng chỉ tiếng anh theo sự cho phép của BGD & ĐT chỉ có 8 trường. Cùng tìm hiểu các cơ sở được phép để không trở thành nạn nhân của việc mua chứng chỉ giả! 1. Chứng chỉ tiếng Anh ngoại ngữ A2, B1, B2, … Đọc tiếp Các trường được cấp chứng chỉ tiếng Anh A2, B1, B2, C1, C2 theo khung ngoại ngữ 6 bậc 2021