Chứng chỉ tiếng Anh thi công chức theo quy định của Bộ Nội Vụ

Kể từ ngày 24/01/2014, Bộ GD&ĐT đã chính thức ban hành KNLNN 6 Bậc làm tiêu chuẩn trình độ ngoại ngữ cho cán bộ công chức, viên chức thay cho các chứng chỉ A, B, C cũ. Bạn đang chuẩn bị hồ sơ thi công chức, viên chức nhưng chưa nắm rõ yêu cầu chứng chỉ tiếng Anh thi công chức, thi công chức cần bằng tiếng Anh gì? Hồ sơ thi công chức gồm những gì? Thì hãy cùng chúng tôi tìm hiểu qua bài viết dưới đây!

Điều kiện thi tuyển công chức, viên chức 2022

chứng chỉ tiếng anh b có được thi công chức
Chứng chỉ tiếng anh tin học thi công chức

Quy định tại Điều 35 Luật cán bộ, công chức 2008, tuyển dụng công chức phải căn cứ vào yêu cầu nhiệm vụ và vị trí việc làm, chỉ tiêu biên chế. Những người đủ các điều kiện sau đây mới được đăng ký dự tuyển công chức viên chức:

 • Người mang quốc tịch Việt Nam.
 • Đủ 18 tuổi trở lên.
 • Đầy đủ đơn dự tuyển, lý lịch rõ ràng, không thuộc các trường hợp bị truy cứu trách nhiệm hình sự…
 • Có đầy đủ các văn bằng chứng chỉ theo quy định hiện hành. Trong số đó là bằng tiếng Anh thi công chức là một trong số những điều kiện bắt buộc.
 • Là người có phẩm chất đạo đức tốt.

Theo quy định tại Khoản 2 Điều 22 Luật Cán bộ, công chức 2010, những người sau đây không được đăng ký dự tuyển viên chức:

 • Người mất năng lực hành vi dân sự hoặc bị hạn chế năng lực hành vi dân sự;
 • Người đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự; đang chấp hành bản án, quyết định về hình sự của Tòa án; đang bị áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào cơ sở chữa bệnh, cơ sở giáo dục, trường giáo dưỡng.

Chứng chỉ tiếng Anh thi công chức, viên chức 2022

Quy định về quy định bằng tiếng Anh thi công chức

Theo quy định mới ban hành về điều kiện ngoại ngữ, tin học dành cho đối tượng dự thi công chức, viên chức: Tùy thuộc vào đơn vị, cơ quan ứng viên tham gia ứng tuyển yêu cầu ngoại ngữ gì thì cần chứng chỉ ngoại ngữ tương ứng.

Riêng với chứng chỉ tiếng Anh, Bộ Nội vụ quy định ứng viên dự tuyển cần đáp ứng điều kiện tối thiểu về trình độ ngoại ngữ như sau: “Có trình độ ngoại ngữ bậc 1 trở lên theo quy định tại Thông tư số 01/2014/TT-BGDĐT ngày 24 tháng 01 năm 2014 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam. Việc công nhận trình độ ngoại ngữ tương đương thực hiện theo Hướng dẫn số 4645/SGD&ĐT-GDTX-CN ngày 14 tháng 12 năm 2016 của Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội”.

Đồng thời các chứng chỉ phải có trước kỳ thi công chức hàng năm ít nhất từ 1 – 2 tháng. Nhiều người đặt ra câu hỏi chứng chỉ tiếng Anh cũ có được thi công chức không? Theo như thông tin phía trên, các chứng chỉ tiếng Anh A, B, C đã hoàn toàn không có hiệu lực đối với việc xét tuyển và dự thi công chức 2022. Thay vào đó, ứng viên cần có chứng chỉ tiếng anh theo Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam được quy định tại Thông tư số 01/2014/TT – BGDĐT ngày 24.1.2014.

Các văn bằng, chứng chỉ tiếng Anh phụ thuộc vào trình độ ngoại ngữ của cán bộ, công chức, viên chức về chức danh, mã số ngạch và tiêu chuẩn nghiệp vụ chuyên môn của các ngạch công chức, tiêu chuẩn về chức danh nghề nghiệp… Trong đó cần thực hiện đúng các quy định về chứng chỉ ngoại ngữ thi công chức, chứng chỉ tiếng anh thi viên chức 2022 đều căn cứ vào khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc áp dụng cho Việt Nam.

 • Chứng chỉ tiếng Anh
 • Giấy xác nhận kết quả thi TOEFL ITP tương đương khung tham chiếu Châu Âu A2.

Như vậy, ngoài chứng chỉ tiếng Anh thi công chức, viên chức là A2 thì các bạn vẫn có thể tham khảo thêm các chứng chỉ tiếng Anh tương đương như TOEFL ITP của IIG Việt Nam. Trình độ này tương đương với khung tham chiếu Châu Âu A2, là chứng chỉ tiếng Anh bậc 2 đáp ứng điều kiện thi công chức, viên chức.

Thời hạn sử dụng của chứng chỉ tiếng Anh thi công chức

Theo Khoản 2, Điều 3, Thông tư 23/2017/TT-BGDĐT nêu rõ thời hạn hiệu lực của các chứng chỉ ngoại ngữ, trong đó có chứng chỉ tiếng anh dự thi công chức không cố định mà do cơ quan, đơn vị quyết định tùy theo mục đích cũng như yêu cầu cụ thể của từng công việc.

Công văn 3755/BGDĐT-GDTX cũng nêu rõ, việc chấp nhận chứng chỉ ngoại ngữ nào và thời hạn sử dụng ra sao là do Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh hoặc Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo (nếu được Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh ủy quyền) xem xét, quyết định dựa theo yêu cầu về năng lực ngoại ngữ đối với vị trí công việc.

Vì thế, ứng viên nên cập nhật thông tin về các kỳ thi sớm nhất có thể để chuẩn bị kịp thời về các điều kiện chứng chỉ tiếng Anh, tin học, tránh tình trạng “nước đến chân mới nhảy”, không thể tham dự kịp kỳ thi.

Chứng chỉ tiếng Anh thi viên chức

chứng chỉ tiếng anh thi công chức 2020
Chứng chỉ tiếng Anh để thi công chức

Theo Thông tư 01/2014/TT-BGDĐT ngày 24 tháng 01 năm 2014 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam. Việc công nhận trình độ ngoại ngữ tương đương thực hiện theo Hướng dẫn số 4645/SGD&ĐT-GDTX-CN ngày 14 tháng 12 năm 2016 của Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội, cụ thể:

Đối với chương trình tiếng Anh thực hành A,B,C:  Ban hành theo Quyết định số 177/QĐ- TCBT ngày 30/01/1993 của Bộ giáo dục Đào tạo chứng chỉ tiếng Anh  A1, A2, B1, B2, C1, C2 ban hành theo Quyết định số 66/2008/QĐ-BGDĐT ngày 02/12/2008 của Bộ Giáo dục và Đào tạo trước đây được tạm thời quy đổi theo khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam. Ban hành theo Thông tư số 01/2014/TT-BGDĐT ngày 24 tháng 01 năm 2014 của Bộ Giáo dục và Đào tạo (Khung 6 bậc) như sau:

 • Trình độ A theo Quyết định số 177/QĐ-TCBT và trình độ A1 theo Quyết định số 66/2008/QĐ-BGDĐT tương đương bậc 1 của Khung 6 bậc;
 • Trình độ B theo Quyết định số 177/QĐ-TCBT và trình độ A2 theo Quyết định số 66/2008/QĐ-BGDĐT tương đương bậc 2 của Khung 6 bậc.
 • Trình độ C theo Quyết định số 177/QĐ-TCBT và trình độ B1 theo Quyết định số 66/2008/QĐ-BGDĐT tương đương bậc 3 của Khung 6 bậc.
 • Trình độ B2 theo Quyết định số 66/2008/QĐ-BGDĐT tương đương bậc 4 của Khung 6 bậ.
 • Trình độ C1 theo Quyết định số 66/2008/QĐ-BGDĐT tương đương bậc 5 của Khung 6 bậc.
 • Trình độ C2 theo Quyết định số 66/2008/QĐ-BGDĐT tương đương bậc 6 của Khung 6 bậc.

Các chứng chỉ tiếng Anh quốc tế: Các chứng chỉ này đã được cấp và vẫn còn thời hạn sử dụng có thể thay thế tiếng Anh trình độ A2, B1, B2, C1, C2 theo quy định.

Đối với giáo viên Ngoại ngữ: Chứng chỉ tiếng Anh thi viên chức phải đạt tiếng Anh bậc 1 (A1) trở lên theo quy định tại thông tư số 01/2014/TT-BGDĐT 24/01/2014 của Bộ GD&ĐT ban hành KNLNN 6 bậc dùng cho Việt Nam.

Chứng chỉ tiếng Anh thi công chức thuế

Theo quy định Luật Cán bộ, công chức cũng yêu cầu công chức thuế phải có chứng chỉ tiếng Anh A2 theo KNLNN 6 Bậc dùng cho Việt Nam. Quy đổi sang các loại chứng chỉ tương đương thì bằng tiếng Anh thi công chức thuế phải là người có Toeic từ 150 và Ielst từ 3.0.

tiếng anh a2 thi công chức
Công chức cần chứng chỉ tiếng Anh gì?

Bỏ chứng chỉ ngoại ngữ, tin học với công chức hành chính, văn thư

Thông tư 02/2021/TT-BNV ngày 11/6/2021 về tiêu chuẩn chuyên môn, nghiệp vụ của ngạch công chức chuyên ngành hành chính và công chức chuyên ngành văn thư, chính thức bãi bỏ tiêu chuẩn chuyên môn, nghiệp vụ về chứng chỉ ngoại ngữ và tin học của công chức chuyên ngành hành chính và chuyên ngành văn thư.

Cụ thể, với ngạch công chức hành chính cao cấp, khoản 3 Điều 5 Thông tư 02/2021 yêu cầu:

 • Bằng tốt nghiệp đại học ngành phù hợp trở lên;
 • Bằng tốt nghiệp cao cấp lý luận chính trị hoặc bằng cao cấp lý luận chính trị – hành chính hoặc giấy xác nhận trình độ lý luận chính trị tương đương cao cấp lý luận chính trị;
 • Chứng chỉ bồi dưỡng kiến thức quản lý Nhà nước theo chuẩn ngạch chuyên viên cao cấp.

Như vậy so với thông tư 11/2014/TT-BNV đang áp dụng thì quy định chứng chỉ tiếng Anh thi công chức đối với ngạch công chức chuyên ngành hành chính không còn cần chứng chỉ ngoại ngữ, tin học…

Chứng chỉ tiếng Anh thi công chức 2021 sẽ chính thức bỏ áp dụng đối với công chức hành chính văn thư và bắt đầu có hiệu lực từ ngày 01/08/2021.

Luyện chứng chỉ tiếng Anh và tin học thi công chức

Nắm bắt được nhu cầu thi chứng chỉ tiếng Anh, tin học, Trung tâm Edulife đã triển khai nhiều khóa ôn luyện chứng chỉ tiếng Anh chất lượng dành cho đối tượng thi công chức. Lựa chọn theo học tại Edulife, bạn sẽ hoàn toàn yên tâm bởi khóa học của chúng tôi có nhiều ưu điểm vượt trội:

 • Chúng tôi là đơn vị đầu tiên cam kết chất lượng bằng văn bản
 • Liên tục khai giảng các khóa học đa dạng ( Khóa luyện thi chứng chỉ tiếng Anh theo định dạng Vstep, Khung Châu Âu và các chứng chỉ tiếng Anh quốc tế)
 • Đội ngũ giảng viên giỏi, đến từ các trường đại học tổ chức thi và cấp phép chứng chỉ tiếng Anh, có nhiều năm kinh nghiệm cùng nội dung chương trình học bám sát với nội dung thi. Đảm bảo giúp các bạn vượt qua kỳ thi một cách dễ dàng.
 • Hình thức học đa dạng: Học trực tiếp học trực tuyến tự chọn, tiết kiệm được thời gian và chi phí học tập.
 • Tiết kiệm chi phí học tập, không phát sinh thêm bất kỳ khoản phí nào trong quá trình luyện thi.

Hy vọng bài viết này đã giúp các bạn có thêm những thông tin chính xác về chứng chỉ tiếng Anh thi công chức là gì? Thi công chức cần chứng chỉ tiếng Anh gì? Những quy định bằng tiếng anh thi công chức để từ đó lên kế hoạch ôn thi và lấy chứng chỉ đúng thời hạn.

Mọi thắc mắc xin vui lòng liên với chúng tôi – Trung tâm Edulife:

Địa chỉ: Số 17, ngõ 167 Tây Sơn, Quang Trung, Đống Đa, Hà Nội

Hotline: 096 999 8253

Xem thêm:

0 0 đánh giá
Đánh giá bài viết
Theo dõi
Thông báo của
guest
0 Góp ý
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận
>
chat

Cô TrangHỗ trợ 24/7

Hotline: 0379.888.461

Chào bạn! Bạn có cần tôi hỗ trợ gì không, đừng ngại hãy đặt câu hỏi tại đây để được tư vấn ngay

Vui lòng điền thông tin để bắt đầu nhận tư vấn:
Viêm khớp gối rụng tóc nhiều
0
Rất thích suy nghĩ của bạn, hãy bình luận.x